Π.2.1.3.: Πρώτες ύλες, φυσικοί πόροι και αγροτικά προϊόντα. Τεκμήρια για την Πελοπόννησο (4ος-15ος αι.)

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Λαμπροπούλου Άννα, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Μέλη της ομάδας έργου: Άννα Λαμπροπούλου, ιστορικός, Ηλίας Αναγνωστάκης, ιστορικός, Αναστασία Γιαγκάκη, αρχαιολόγος, Μαρία Λεοντσίνη, ιστορικός, Αγγελική Πανοπούλου, ιστορικός.

Εξωτερικός συνεργάτης: Μαρίλια Λυκάκη, ιστορικός.

Περιγραφή: : Η ψηφιακή βάση περιλαμβάνει πληροφορίες για την Πελοπόννησο αναφορικά με τις πρώτες ύλες (έδαφος, υπέδαφος), τους φυσικούς πόρους (δασικά προϊόντα, αλιεύματα, πετρώματα) και τα αγροτικά προϊόντα (γεωργία, κτηνοτροφία) από την ύστερη αρχαιότητα έως την υστεροβυζαντινή εποχή, δηλαδή από τον 4ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Αναλυτικότερα η βάση περιέχει πληροφορίες, που τεκμηριώνονται από τις πρωτογενείς βυζαντινές πηγές (φιλολογικές, αφηγηματικές, ιστοριογραφικές, αγιολογικές), την ανασκαφική και επιφανειακή έρευνα (αγροτικές εγκαταστάσεις, αγροικίες, βιοτεχνικά και εργαστηριακά κατάλοιπα, όπως μύλοι, ελαιοτριβεία, ληνοί, λατομεία, εγκαταστάσεις εξόρυξης, βαφεία, εργαστήρια υφαντικής, εργαστήρια κεραμικής, υαλουργίας, λιθοξοϊκής, μεταλλουργίας κ.λπ.), καθώς και τα αρχαιολογικά κινητά ευρήματα (επιγραφές, σφραγίδες, νομίσματα, εργαλεία καλλιέργειας, όπως φτυάρια, αξίνες, δρεπάνια, ινία κ.λπ.). Παράλληλα παρατίθενται η σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία, καθώς και διευκρινιστικά σχόλια και παρατηρήσεις. Τέλος, το έργο ολοκληρώνεται με την κατάρτιση χάρτη από όπου με έμφαση στον χώρο και κατάλληλη αναζήτηση ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει τις σχετικές πληροφορίες.

Lampropoulou