ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ είναι χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ πρόγραμμα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επιστημονική αριστεία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών μέσω των ψηφιακών εφαρμογών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Στοχεύει στην παραγωγή καινοτόμων, σύγχρονων μέσων ιστορικής γνώσης και στη συστηματική και συγκροτημένη ψηφιακή επεξεργασία ιστορικών δεδομένων. Η ψηφιακή τεχνολογία αξιοποιείται για τη δημιουργία και ανάδειξη αρχειακών υποδομών, για την περαιτέρω ανάπτυξη επιστημονικών προγραμμάτων και εφαρμογών και για τη δημοσιοποίηση ιστορικών μελετών.

Το έργο υλοποιείται από τους ερευνητές του Ινστιτούτου σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτόρων (σε ποσοστό 65% του προϋπολογισμού).
Οι μελέτες και τα επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν στο πλαίσιο του έργου είναι ανοικτής πρόσβασης και απευθύνονται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Μέσα από πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές και δυναμικές ιστοσελίδες το ΙΙΕ παρουσιάζει ένα μεγάλο όγκο συστηματοποιημένων ιστορικών δεδομένων και δημιουργεί νέα εργαλεία έρευνας.
Η νέα τεχνολογία αξιοποιείται και για τη δημοσίευση μελετών με τη μορφή ψηφιακών εκδόσεων (e-books)
Προβλέπεται επίσης η παρουσίαση πρωτότυπων επιστημονικών μελετών και η διοργάνωση ειδικών θεματικών συνεδρίων και εργαστηρίων.)