ΑΡΧΙΚΗ

3

Το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και τη συμβολή μεγάλου αριθμού νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Όλα τα αποτελέσματα του έργου προσφέρονται ελεύθερα στο κοινό, απευθύνονται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα και περιλαμβάνουν τρεις άξονες:
1. Συγκρότηση νέων βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης με την τεχνολογία του εξειδικευμένου λογισμικού Heurist του Πανεπιστήμιου του Σίδνεϋ.
2. Βελτίωση, επικαιροποίηση και επέκταση των παλαιότερων βάσεων δεδομένων «Κύρτου Πλέγματα».
3. Παραγωγή νέων ψηφιακών εκδόσεων (ebooks), ιστορικών μελετών και επιστημονικών δημοσιευμάτων και οργάνωση συνεδρίων και εργαστηρίων.

Το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και τη συμβολή μεγάλου αριθμού νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Όλα τα αποτελέσματα του έργου προσφέρονται ελεύθερα στο κοινό, απευθύνονται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα και περιλαμβάνουν τρεις άξονες:
1. Συγκρότηση νέων βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης με την τεχνολογία του εξειδικευμένου λογισμικού Heurist του Πανεπιστήμιου του Σίδνεϋ.
2. Βελτίωση, επικαιροποίηση και επέκταση των παλαιότερων βάσεων δεδομένων «Κύρτου Πλέγματα».
3. Παραγωγή νέων ψηφιακών εκδόσεων (ebooks), ιστορικών μελετών και επιστημονικών δημοσιευμάτων και οργάνωση συνεδρίων και εργαστηρίων.

Το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και τη συμβολή μεγάλου αριθμού νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Όλα τα αποτελέσματα του έργου προσφέρονται ελεύθερα στο κοινό, απευθύνονται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα και περιλαμβάνουν τρεις άξονες:
1. Συγκρότηση νέων βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης με την τεχνολογία του εξειδικευμένου λογισμικού Heurist του Πανεπιστήμιου του Σίδνεϋ.
2. Βελτίωση, επικαιροποίηση και επέκταση των παλαιότερων βάσεων δεδομένων «Κύρτου Πλέγματα».
3. Παραγωγή νέων ψηφιακών εκδόσεων (ebooks), ιστορικών μελετών και επιστημονικών δημοσιευμάτων και οργάνωση συνεδρίων και εργαστηρίων.

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη δημιουργία και ανάδειξη αρχειακών υποδομών, επιστημονικών προγραμμάτων και ιστορικών μελετών. Με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτόρων, το πρόγραμμα Αναβαθμίς απευθύνεται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές και νέα εργαλεία έρευνας.

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη δημιουργία και ανάδειξη αρχειακών υποδομών, επιστημονικών προγραμμάτων και ιστορικών μελετών. Με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτόρων, το πρόγραμμα Αναβαθμίς απευθύνεται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές και νέα εργαλεία έρευνας.

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για τη δημιουργία και ανάδειξη αρχειακών υποδομών, επιστημονικών προγραμμάτων και ιστορικών μελετών. Με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, πτυχιούχων και μεταδιδακτόρων, το πρόγραμμα Αναβαθμίς απευθύνεται κυρίως στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας ανοικτή πρόσβαση σε πρότυπες ψηφιακές εφαρμογές και νέα εργαλεία έρευνας.

 

Η Πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές.» και κωδικό MIS 5002357 εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Νέες βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν ή επεκτάθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Αναβαθμίς» και καλύπτουν την Αρχαιότητα, τη Βυζαντινή και τη Νεότερη περίοδο.
2) Βελτιωμένες και επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων «Κύρτου Πλέγματα»

Α. ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Κινητικότητα και οικονομική μετανάστευση στη Μεσόγειο: Ιταλιώτες και
Ρωμαίοι «επιχειρηματίες» στον ελλαδικό χώρο
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Σοφία Ζουμπάκη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου στη συλλογή της American Numismatic Society (Νέα Υόρκη)
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ευαγγελινή Μάρκου, Κύρια Ερευνητρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

BYZANTINH ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μεταγραφή μεταβυζαντινών εγγράφων του Αγίου Όρους (16ος-18ος αι.)
Υπεύθυνος ερευνητής: Ζήσης Μελισσάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δίκτυα εμπορικών επαφών και
οικονομίας στον αιγαιακό χώρο κατά τη Βυζαντινή εποχή, με βάση τη μελέτη της κεραμικής: Η περίπτωση της Πελοποννήσου και της Κρήτης
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Αναστασία Γιαγκάκη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάση Δεδομένων Βυζαντινής Ιστορίας
Υπεύθυνοι ερευνητές: Βασ. Βλυσίδου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ και Στυλ.
Λαμπάκης Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ήμερη και άγρια πανίδα στον ελλαδικό χώρο (7ος-14ος αι.)
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Λεοντσίνη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι «ελληνόφωνοι» έμποροι της Κωνσταντινούπολης, της νότιας
Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και των νησιών
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Γερολυμάτου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. Βυζαντινή γαστρονομία
Υπεύθυνος ερευνητής: Ηλίας Αναγνωστάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάση Δεδομένων Ορολογίας Σταχώσεων
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απεικονίσεις βυζαντινών και μεταβυζαντινών σταχώσεων
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ευρετήρια πολεμικών συγκρούσεων
Υπεύθυνοι ερευνητές: Ταξιάρχης Κόλιας, Διευθυντής ΙΙΕ/ΕΙΕ, Γιώργος Καρδαράς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρώτες ύλες, φυσικοί πόροι και αγροτικά προϊόντα. Τεκμήρια και μαρτυρίες για την Πελοπόννησο (4ος-15ος αι.)
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Άννα Λαμπροπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δυτικά θρησκευτικά τάγματα στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και του
Ιονίου Πελάγους (11ος-19ος αι.)
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρίνα Κουμανούδη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσωπογραφία του Ελληνο-Βενετικού κόσμου: Τα πρόσωπα του 13ου αιώνα
Υπεύθυνος ερευνητής: Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αναβάθμιση και εμπλουτισμός της Βάσης δεδομένων «Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)»
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σημειώματα στους Χειρόγραφους κώδικες της Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου
Υπεύθυνος ερευνητής: Ζήσης Μελισσάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βυζαντινά Έγγραφα της Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Γερολυμάτου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Άνθρωποι και αγορές
Το περιφερειακό και το διεθνές πλέγμα οικονομικών σχέσεων στη Μεσόγειο τον 19ο αι.
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσωπογραφικά 19ου & 20ού αιώνα
Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 1830-1974
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ουρανία Πολυκανδριώτη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λεξικό Ελλήνων Βουλευτών (1946-1956)
Υπεύθυνη ερευνήτρια: Κατερίνα Δέδε, Εντεταλμένη Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Αρχείο Νεωτέρων Μνημείων Αθηνών»
2η έκδοση εμπλουτισμένη, βελτιωμένη και αναβαθμισμένη
Υπεύθυνος ερευνητής: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Ο ρόλος των πολιτιστικών και κοινωνικών δικτύων σε συνθήκες πολιτικής καταπίεσης»
Υπεύθυνος ερευνητής: Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψηφιακός Φιλελληνισμός 1821-1833
Άτλας – Βιβλιοθήκη – Μουσείο
Υπεύθυνος ερευνητής: Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «Κύρτου Πλέγματα»

Κύρτου Πλέγματα-Κρηπίς
ΙΙΕ/ΕΙΕ
Βελτίωση, επανασχεδιασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα
Τηλ. +30 210.72.73.619
email: iie@eie.gr