ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήρια

Τα μέλη του Προγράμματος «Οικονομία και Κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή» του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΙΙΕ/ΕΙΕ, διοργάνωσαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναβαθμίς» τρία Εργαστήρια Μελέτης/Workshops με θέμα την οικονομία της Ηπείρου κατά την ύστερη ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.
Στόχος αυτής της σειράς εργαστηρίων ήταν να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Ηπείρου κατά την υπό εξέταση περίοδο με συμβολές που θα επικεντρώνονταν στα αρχαιολογικά τεκμήρια, στο ιστορικό πλαίσιο και στο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας.
Με βάση αυτά τα κριτήρια, οι ομιλητές του πρώτου επιστημονικού εργαστηρίου παρουσίασαν και ανέλυσαν σημαντικά θεωρητικά ζητήματα ιστορίας και αγροτικής οικονομίας για την αρχαία Ήπειρο από την κλασική έως και την υστερορωμαϊκή περίοδο.

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», ΕΙΕ Λεωφ. Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή 
Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου
Σοφία Ζουμπάκη
Λίνα Μενδώνη
Βύρων Αντωνιάδης

Τα μέλη του Προγράμματος «Οικονομία και Κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή» του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΙΙΕ/ΕΙΕ, διοργάνωσαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναβαθμίς» τρία Εργαστήρια Μελέτης/Workshops με θέμα την οικονομία της Ηπείρου κατά την ύστερη ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Οι ομιλίες του δεύτερου επιστημονικού εργαστηρίου επικεντρώθηκαν στα αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της υπαίθρου στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», ΕΙΕ
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου
Σοφία Ζουμπάκη
Βύρων Αντωνιάδης

Τα μέλη του Προγράμματος «Οικονομία και Κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή» του Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, ΙΙΕ/ΕΙΕ διοργάνωσαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αναβαθμίς» τρία Εργαστήρια Μελέτης/Workshops με θέμα την οικονομία της Ηπείρου κατά την ύστερη ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Το τρίτο και τελευταίο της σειράς εργαστήριο, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά, ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον κύκλο αυτών των συζητήσεων και ανέδειξε τη σημασία των πόλεων και των μεγάλων οικισμών και τη σχέση τους με την περιαστική ζώνη αγροτικής εκμετάλλευσης. Συνολικά, πάνω από είκοσι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και αρχαιολόγοι των εφορειών της Ηπείρου έλαβαν μέρος ως προσκεκλημένοι ομιλητές και στα τρία Εργαστήρια Μελέτης. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, προγραμματίζεται και η έκδοση συλλογικού τόμου για την οικονομία και την κοινωνία της δυτικής Ελλάδος στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο.

Το εργαστήριο διεξήχθη διαδικτυακά στις 6 Νοεμβρίου 2020.

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή
Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου
Σοφία Ζουμπάκη
Βύρων Αντωνιάδης

Στο πλαίσιο του έργου “Ορολογία των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σταχώσεων” διοργανώθηκε στις 17 Ιουνίου 2020 διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος “Το Βιβλίο στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία” που υλοποιείται από το ΙΙΕ (και τέως ΙΒΕ) από το 2002 και το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ με βάση δεδομένων για την ορολογία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής στάχωσης, ηλεκτρονικό βιβλίο κλπ. Στο διαδικτυακό σεμινάριο έλαβαν μέρος οι: Νίκη Τσιρώνη (ΙΙΕ/ΕΙΕ), Κωνσταντίνος Χούλης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Γιώργος Μπουδαλής (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), Γιάννης Κόκκωνας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ζωή Γκιννή (Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος) και Αγγελική Στασινού (Γενικά Αρχεία του Κράτους), παρουσιάζοντας πτυχές της μελέτης της βυζαντινής και μεταβυζαντινής στάχωσης. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 300 άτομα.

Το εργαστήριο διεξήχθη διαδικτυακά στις 17 Ιουνίου 2020.

 

Η μελέτη της αλχημείας στο Βυζάντιο έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες λίγες δεκαετίες, όπως υποδεικνύει η σταδιακή αύξηση του αριθμού δημοσιεύσεων, ερευνητικών έργων και διδακτορικών διατριβών που εξετάζουν αλχημικά θέματα–ή συμπεριλαμβάνουν εξέτασή τους–σε βυζαντινό πλαίσιο. Αυτή η συνάντηση εργασίας αποτέλεσε την πρώτη επιστημονική διοργάνωση που επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην αλχημεία στο Βυζάντιο και διερεύνησε με συστηματικό τρόπο διάφορες πλευρές της. Αξιοποιώντας τη δυναμική του εν λόγω επιστημονικού πεδίου, δημιούργησε διεπιστημονική βάση για διάλογο μεταξύ μελετητών που ειδικεύονται στη βυζαντινή αλχημεία και μελετητών προερχόμενων από ποικίλα πεδία, οι γνώσεις και οι απόψεις των οποίων συνεισέφεραν ουσιαστικά στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της αλχημείας στο Βυζάντιο.

Η συνάντηση εργασίας διεξήχθη διαδικτυακά στις 9-10 Νοεμβρίου 2020. Αποτέλεσε δραστηριότητα του ερευνητικού προγράμματος «Η Αλχημεία στο Βυζάντιο» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (συντονιστής: Γεράσιμος Μέριανος).


Διοργανωτής
Γεράσιμος Μέριανος, Κύριος Ερευνητής, ΙIE/EIE


Βοηθός διοργάνωσης
Βαγγέλης Κούταλης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων