Π.2.1.5.: Τα κείμενα των μεταβυζαντινών εγγράφων της Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους

Υπεύθυνος ερευνητής: Ζήσης Μελισσάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονικός συνεργάτης: Νίκος Μελβάνι, Αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ

Περιγραφή: Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται σε διπλωματική μεταγραφή τα κείμενα των ελληνικών μεταβυζαντινών εγγράφων που φυλάσσονται στα αρχεία των αθωνικών μονών. Στην παρούσα φάση έχουν εισαχθεί όλα τα έγγραφα των μονών Εσφιγμένου και Σταυρονικήτα και επιλεκτικά ορισμένα από τις μονές Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου και Καρακάλλου. Σταδιακά η βάση θα εμπλουτίζεται με το σύνολο των εγγράφων και των υπολοίπων μονών.

Melissakis