Π.2.1.6.: Ορολογία σταχώσεων

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επιστημονικός συνεργάτης: Χριστόφορος Κοντονικολής, υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής φιλολογίας

Περιγραφή: Η βάση αυτή περιλαμβάνει όρους που σχετίζονται με τη βιβλιοδεσία και τον κώδικα ως φυσικό αντικείμενο. Είναι δομημένη σε μέρη που αντιστοιχούν στη μορφή του βιβλίου και οι όροι αποδίδονται με επεξηγηματικά κείμενα στα ελληνικά και μετάφραση του όρου στην αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, η βάση δίνει συνώνυμα και με τον τρόπο αυτό γεφυρώνει λόγιες και τεχνικές διατυπώσεις. Ταυτόχρονα επιτρέπει την παρατήρηση των αλλαγών που συντελούνται στην ορολογία του βυζαντινού και μεταβυζαντινού βιβλίου με το πέρασμα των αιώνων και των τεχνικών εξελίξεων που συντελούνται στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

TsironiOrol