Π.2.1.9.: Προσωπογραφικά του 19ου αιώνα

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ουρανία Πολυκανδριώτη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: Σοφία Ματθαίου, εντεταλμένη ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, Αλεξάνδρα Σφοίνη, εντεταλμένη ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ, Φιλίππα Χορόζη, υποψήφια διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Περιγραφή: Στόχος ήταν η δημιουργία ενός δυναμικού και ανοικτής πρόσβασης ιστότοπου, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια Βάση Δεδομένων ιστορικών στοιχείων, μελέτες, ψηφιοποιημένα τεκμήρια, κείμενα και εικόνες, με αντικείμενο την προσωπογραφική (βιο-εργογραφική) παρουσίαση, μελέτη και τεκμηρίωση της δράσης των λογίων του 19ου αιώνα, γνωστών ή και λιγότερο γνωστών στη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, ενδιαφέρει ο ρόλος των λογίων, των «πεπαιδευμένων» λειτουργών του κράτους, (α) ως προς την ιδεολογική και υλική – γραφειοκρατική υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης, (β) την ιδεολογική και διοικητική συγκρότηση του νέου ελληνικού Κράτους, (γ) την πολιτισμική εδραίωση της νέας ελληνικής κοινωνίας σε σχέση τόσο με τα δυτικά πρότυπα όσο και με την ελληνική παράδοση (δοκιμιογράφοι, μεταφραστές, συντάκτες σχολικών εγχειριδίων, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές). Η δράση των λογίων αυτών θα αποτυπωθεί σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η διαδικασία διαμόρφωσης της νέας ελληνικής κοινωνίας.

Polykandrioti