Π.3.2.2.: ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ. Βυζαντινή γαστρονομία

Υπεύθυνος ερευνητής: Ηλίας Αναγνωστάκης, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικός συνεργάτης: Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλολογίας

Περιγραφή: Η βάση δεδομένων «Χρυσόθεμις» αποτελείται από λήμματα που παρουσιάζουν σκευασίες, δηλαδή συνταγές, και τους τρόπους παρασκευής και κατανάλωσης τροφών στο Βυζάντιο μάλιστα των βυζαντινών μαγειριών. Κάθε λήμμα αποτελείται από τα πεδία: α) το όνομα ή τα ονόματα του λήμματος, β) τα αποσπάσματα με παραπομπή στην πηγή, γ) τα σχόλια, δ) την βιβλιογραφία, ε) τους όρους για τους τρόπους και το είδος παρασκευής, στ) την εικονογράφηση. Δεν γίνονται λήμματα τα ποτά, τα γλυκά και με κάποιες εξαιρέσεις τα γαλακτοκομικά, τα αρτοσκευάσματα και πολλά αρτύματα. Αποδελτιώνονται πληροφορίες για παρασκευές τροφών από τις βυζαντινές πηγές και επιλεκτικά από τον Αθήναιο και τους γιατρούς της ύστερης αρχαιότητας (κυρίως Γαληνό), οι οποίες φωτίζουν ετυμολογικά ή ερμηνεύουν παρασκευές και πρακτικές μαγειρικής που μάλλον συνεχίζονται στο Βυζάντιο. Πολλά σχόλια συνιστούν εκτενείς μελέτες για τις προμήθειες, διαιτητικές ανάγκες και ρυθμίσεις και επιτρέπουν να διαπιστωθεί διαχρονικά το επίπεδο διαβίωσης, να γίνουν συγκρίσεις όχι μόνον μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων αλλά και μεταξύ διαφόρων εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων εντός και εκτός των συνόρων της αυτοκρατορίας και να διατυπωθούν συμπεράσματα.

Anagnostakis