Π.2.1.10.: Ψηφιακός Άτλαντας και Βιβλιογραφία Φιλελληνισµού (1821-1833)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Γιώργος Τόλιας, Διευθυντής Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ, Αλεξάνδρα Σφοίνη, Κύρια ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επιστημονικοί συνεργάτες: Άννα Αθανασούλη, Υποψήφια διδάκτωρ/Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παναγιώτης Ελ Γκεντί, Υποψήφιος διδάκτωρ/ΕΚΠΑ.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Μουσείο Μπενάκη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην ερευνητική τεκμηρίωση, διάχυση, και
προβολή των φαινομένων του φιλελληνισμού. Στοιχειοθετείται από δύο
άξονες:
• την δημιουργία ψηφιακού άτλαντα των διαδρομών φιλελλήνων στην
επαναστατημένη Ελλάδα και της χαρτογράφησης των γεγονότων (πολεμικών
συγκρούσεων και θεσμικών πρωτοβουλιών) στα οποία συμμετείχαν,
• την δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης λημμάτων φιλελληνικών εκδόσεων
με βάση το Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la Guerre
de l’Indépendance grecque 1821-1833. Répertoire Bibliographique. Seconde
édition revue et augmentée, (éd.) Al. Sfoini, Athènes, FNRS/IRH, 2017.

Tolias