Π.2.1.7.: Απεικονίσεις βυζαντινών και µεταβυζαντινών σταχώσεων

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επιστημονικός συνεργάτης: Χριστόφορος Κοντονικολής, υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής φιλολογίας

Περιγραφή: Η βάση συμπεριλαμβάνει εικονολογικό υλικό με έμφαση στην απεικόνιση του κώδικα σε ψηφιδωτά, νωπογραφίες, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα, αλλά και σε έργα μικροτεχνίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Σκοπός της βάσης είναι η παρατήρηση των εικονολογικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση του κώδικα, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Ευαγγελιστάριο. Η βάση περιλαμβάνει τα στοιχεία της κάθε εικόνας, δηλαδή, μνημείο, προέλευση, χρονολογία, καλλιτέχνη (όπου υπάρχει), καθώς και αναφορές στη δευτερεύουσα βιβλιογραφία από την οποία έχει αντληθεί το υλικό. Για λόγους διαφύλαξης πνευματικών δικαιωμάτων, οι εικόνες δεν αναπαράγονται στη βάση.

TsironiApeik