Π.3.1.2.: Τα νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου στη συλλογή της American Numismatic Society (Νέα Υόρκη)

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ευαγγελινή Μάρκου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Περιγραφή: Στο πλαίσιο της Αναβαθμίδας έχουν αναρτηθεί στη βάση δεδομένων του υφιστάμενου ιστότοπου στο ΙΙΕ/ΕΙΕ “Κύπριος Χαρακτήρ” (http://kyprioscharacter.eie.gr/el/) 411 αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων που φυλάσσονται στη νομισματική συλλογή της American Numismatic Society στη Νέα Υόρκη. Η επιτόπια μελέτη, καταγραφή, ο εμπλουτισμός των πληροφοριών και η εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Markou