Π.3.1.3.: Οι «ελληνόφωνοι» έμποροι της Κωνσταντινούπολης, της νότιας Βαλκανικής, της Μικράς Ασίας και των νησιών

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Γερολυμάτου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικός συνεργάτης: Μαρίλια Λυκάκη, δρ Βυζαντινής Ιστορίας

Περιγραφή: Το έργο αποτελεί προσπάθεια καταγραφής των μαρτυριών των γραπτών πηγών σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα ελληνοφώνων εμπόρων στὸ Βυζάντιο από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Ο όρος «ελληνόφωνοι» χρησιμοποιείται συμβατικά, για να δηλώσει τους διαβιούντες στα εδάφη του Βυζαντίου που είχαν την ελληνική ως κύρια, αλλά όχι υποχρεωτικά αποκλειστική, γλώσσα επικοινωνίας. Η εφαρμογή είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που επιτρέπει την απλή αλλά και τη συνδυαστική αναζήτηση τεκμηρίων για τη μελέτη του εμπορίου στο Βυζαντίου κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο.

Gerolymatou