Π.3.1.4.: Αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου: Δίκτυα εμπορικών επαφών και οικονομίας στον αιγαιακό χώρο κατά τη Βυζαντινή εποχή, με βάση τη μελέτη της κεραμικής: Η περίπτωση της Πελοποννήσου και της Κρήτης

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Αναστασία Γιαγκάκη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: Μαρίλια Λυκάκη, δρ. βυζαντινής ιστορίας, Νίκος Μελβάνι, δρ. βυζαντινής αρχαιολογίας, Φώτης Φωτεινόπουλος, φοιτητής Ε.Κ.Π.Α., συνεργάτης στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

Περιγραφή: Στο έργο αναδεικνύονται οι εισηγμένες κατηγορίες κεραμικής σε θέσεις της Πελοποννήσου και της Κρήτης και οι διακυμάνσεις στη διασπορά και στην κυκλοφορία των κεραμικών προϊόντων ανάλογα με την περίοδο από τον 4ο και έως και τον 15ο ή 16ο αι. αντίστοιχα. Η βάση περιλαμβάνει πλέον των 5800 εγγραφών και συνοδεύεται από έναν ψηφιακό χάρτη. Τα αποδελτιωμένα δεδομένα για την εισηγμένη κεραμική αναζητούνται βάσει γενικού χρονικού προσδιορισμού, τόπου εύρεσης, γενικής χρηστικής κατηγορίας κεραμικής (επιτραπέζια αγγεία, αγγεία μεταφοράς και αποθήκευσης, μαγειρικά σκεύη, λύχνοι, διάφορα) και επιμέρους τύπου κεραμικής. Ο χρήστης μπορεί να επιχειρήσει συνδυαστική αναζήτηση σε συνδυασμό και των τριών παραμέτρων (χώρος, χρόνος, κατηγορία). Το έργο βασίζεται και αποτελεί αναβάθμιση αντίστοιχου έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Κύρτου Πλέγματα» τόσο ως προς τον εμπλουτισμό των δεδομένων για τις δύο περιοχές, όσο και ως προς τα κριτήρια αναζήτησης σε αυτήν.

Giagkaki