Π.3.1.5.: Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Ελεωνόρα Κουντούρα Γαλάκη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ.

Επιστημονική συνεργάτις: Δρ. Ειρήνη Κασάπη (1.11.2018-30.11.2019)

Εξωτερικοί συνεργάτες: Δρ. Νίκη Κουτράκου, καθηγ. Στ. Ευθυμιάδης (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Περιγραφή: Κατά την Ύστερη Βυζαντινή Περιόδο (1204-1453) η συγγραφή αγιολογικών κειμένων γνωρίζει ξεχωριστή άνθηση και εντάσσεται στη γενικότερη πνευματική ακμή της εποχής. Τα έργα αυτά στην πλειονότητά τους είναι γραμμένα σε υψηλό ρητορικό ύφος και πέρα από τη λογοτεχνική τους αξία προσφέρουν εξαιρετικές πληροφορίες για την κοινωνία της εποχής, την καθημερινή ζωή, την παιδεία, τις νοοτροπίες και συνήθειες των ανθρώπων της εποχής.
Η Βάση δεδομένων «Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)» που λειτουργεί στο Ινστιτούτο Ιστοριών Ερευνών/ΕΙΕ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου. Τούτο μαρτυρούν οι πάνω από 150 χρήστες ( με κωδικό πρόσβασης) και οι ποικίλες αναφορές σε αυτό.

Kountoura