Π.3.1.8.: Άνθρωποι, αγαθά, αγορές

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών ΙΙΕ/ΕΙΕ

Εξωτερικοί συνεργάτες: Στέφανος Βαμιεδάκης, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Κρήτης, δρ. Δημήτρης Κοντογεώργης, επίκουρος καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλίππα Χορόζη, υποψήφια διδάκτωρ ΕΚΠΑ

Περιγραφή: Με στόχο την καταγραφή και τη βαθύτερη κατανόηση της περιφερειακής και της διεθνούς διάστασης των εμπορικών δικτύων στη Μεσόγειο επιλέχτηκε δείγμα έρευνας που συμπληρώνει τα υπάρχοντα χαρτογραφημένα δείγματα από την Κρηπίδα, «Κύρτου Πλέγματα: «Δίκτυα οικονομίας, εξουσίας και γνώσης στον ελληνικό χώρο από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή: αναλυτική τεκμηρίωση – ερμηνευτική χαρτογράφηση – συνθετικές προσεγγίσεις» (2013-2015). Ώστε τα δίκτυα των εμπορικών οίκων Γερούση, Εφέσσιου (βοηθός έρευνας, Δημήτρης Κοντογεώργης (2015) και Θεμιστοκλή Μαρίνου (υπεύθυνη Ευρυδίκη Σιφναίου, βοηθός έρευνας Φιλίππα Χορόζη (2015) να συνδυαστούν με νέο τεκμηριωτικό υλικό από το εμπορικό δίκτυο του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (βοηθός έρευνας Στέφανος Βαμιεδάκης, υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστήμιο Κρήτης (2019). Η υπάρχουσα βάση δεδομένων μεταφορτώθηκε συνολικά στην πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Ηeurist και συμπληρώθηκε με μια μεγάλη αρχειακή ενότητα του διασκορπισμένου σε διαφορετικές συλλογές αρχείου Κοντόσταυλου.

Chatziioannou