Π.3.1.9.: Δυτικά θρησκευτικά τάγματα στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (11ος-19ος αι.). Δεύτερη φάση

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Μαρίνα Κουμανούδη, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Επιστημονικοί συνεργάτες: Γιώργος Κουτζακιώτης, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ,
Αγγελική Πανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ

Περιγραφή: Η βάση δεδομένων «Δυτικά θρησκευτικά τάγματα στο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Κύπρο (11ος-19ος αιώνας)» αποσκοπεί:
α) να αποτυπώσει για πρώτη φορά χαρτογραφικά την έκταση, την πυκνότητα και την ποικιλομορφία των εγκαταστάσεων των Δυτικών θρησκευτικών ταγμάτων στις συγκεκριμένες περιοχές από τον 11ο αιώνα έως το 1830, έτος της ελληνικής ανεξαρτησίας.
β) να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει τη βασική βιβλιογραφική τεκμηρίωση για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Τα δεδομένα αντλήθηκαν πρωτίστως από τη βιβλιογραφία και από τις δημοσιευμένες πηγές αλλά και από ανέκδοτο αρχειακό υλικό. Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα έργο σε εξέλιξη, που εμπλουτίζεται και ενημερώνεται συστηματικά.

Koumanoudi