Π.4.3: Σημειώματα σε χειρόγραφους κώδικες της Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου

Υπεύθυνος ερευνητής: Ζήσης Μελισσάκης, Κύριος Ερευνητής ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονική συνεργάτης: Μαριάννα Καμπουροπούλου, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας ΕΚΠΑ.

Περιγραφή: Στη βάση δεδομένων καταχωρούνται τα σημειώματα που έχουν εντοπισθεί σε χειρόγραφους κώδικες της Μονής Πάτμου και έχουν δημοσιευθεί στους έως τώρα εκδοθέντες καταλόγους της συλλογής της. Στο μέλλον στόχος είναι η βάση να συμπεριλάβει αντίστοιχο υλικό από τα παλαιά έντυπα της πατμιακής βιβλιοθήκης, ενώ σε μία τελική μορφή θα επιδιωχθεί η αναγωγή της σε θησαυρό πρωτογενών ιστορικών μαρτυριών από όλες τις συλλογές της μονής, με την προσθήκη των ιστορικών μαρτυριών που παρέχουν τα εκδεδομένα έγγραφά της..

Melissakis2